3D animace ukazuje, jak fungují elektronové mikroskopy

Nanoskopický svět je divoký!! Pohled na základní předměty jako zrnko soli pod elektronovým mikroskopem nevypadá jako nic, co byste čekali. Navíc, přemýšleli jste někdy o tom, zda je možné vidět jeden atom? Nebo jak vědci a inženýři vytvoří tranzistory široké jen několik nanometrů?

V tomto videu prozkoumáme elektronový mikroskop a jak se používají k vidění nanoskopických objektů. Konkrétně se podíváme na Transmission Electron Microscope a Scanning Electron Microscope a ponoříme se do toho, jak fungují. Podívejte se na video z Branch Education pro více informací:

Elektronový mikroskop je mikroskop, který využívá svazek elektronů jako zdroj osvětlení. Používají elektronovou optiku, která je analogická se skleněnými čočkami optického světelného mikroskopu k ovládání elektronového paprsku, například k jejich zaostřování pro vytváření zvětšených obrazů nebo elektronových difrakčních obrazců.

Původní podoba elektronového mikroskopu, transmisní elektronový mikroskop (TEM), využívá vysokonapěťový elektronový paprsek k osvětlení preparátu a vytvoření obrazu. Elektronový paprsek je produkován elektronovou tryskou, přičemž elektrony jsou typicky při 40 až 400 keV, zaostřené elektromagnetickými čočkami a přenášené přes vzorek. Když se elektronový paprsek vynoří z preparátu, nese informaci o struktuře preparátu, která je zvětšena čočkami mikroskopu.

 

Back To Top