Animace principu fungování systému řízení nákladního vozidla

V systému řízení nákladních vozidel přijímá převodka řízení rotační vstup z volantu. Většina převodů řízení má hydraulický vstup a výstup pro podporu řízení. Pitmanovo rameno je připevněno k výstupnímu ozubenému kolu kormidelního zařízení.

Jak se převodka řízení otáčí, kulový kloub ramene pitmana se pohybuje vodorovně přes vůz. Tím se páka řízení pohybuje tam a zpět ve směru, kterým má být vozidlo řízeno.

Systém řízení motorového vozidla obsahuje tyto základní části: volant, hřídel a sloupek řízení, spojovací tyče, hřeben, vodicí ramena, rameno Pitman a brzdový nebo středový článek.

Napínací rameno poskytuje podporu pro táhlo řízení. Vnitřní a vnější spojovací tyče jsou připevněny ke koncům táhla řízení, které se připojují k čepu řízení.

 

Back To Top