Jaký je důvod tvaru železničního profilu?

Přehled interakcí kolo/kolejnice a část seriálu železničního inženýrství. V 19. století bylo železniční inženýrství především o tom, jak stavět železnice. Moderní železniční inženýrství se zaměřuje na maximální využití systému. Možná to nevypadá moc, když vidíte projíždět vlak, ale do tvaru těchto kolejnic a kol se vešlo obrovské množství výzkumu, testování a inženýrství.

Železniční trať se skládá ze dvou paralelních ocelových kolejnic umístěných v pevné vzdálenosti od sebe, nazývané rozchod. Kolejnice jsou tvarovány tak, jak mají, aby udržely kola ve stopě a zabránily vykolejení a zároveň minimalizovaly tření a hluk při projíždění zatáček. Podívejte se na video z Practical Engineering :

Úsek kolejnice by měl být takový, aby zatížení každého kola bylo přenášeno na pražce bez překročení přípustných napětí. Část kolejnice by měla být schopna odolat bočním silám způsobeným rychle jedoucími vlaky.

Plochá spodní kolejnice je nyní průmyslovým standardním profilem pro železniční tratě po celém světě, s výjimkou tramvajových linek. Její název je odvozen od její široké patky, která jí dodává větší stabilitu oproti jiným typům, jako je býčí hlavová kolejnice. Lze ji připevnit na dřevěné pražce používající šroubové hroty nebo hroty pro psy, které jsou zaraženy do dřeva na obou stranách „špičky“ kolejnice. Vnější část křivky vlakového kola je o něco delší než vnitřní, takže kolo na vnější kolejnici skutečně potřebuje překonat větší vzdálenost než kolo na vnitřní kolejnici.

Back To Top